logo
پروژه های منطقه 22
  آگهی املاک
   اطلس بلاگ
    درباره ما

     جستجو بر اساس

     نوع قرارداد

     نوع ملک

     محله

     آگهی های املاک بلوار اردستانی

     115 متری رومنس حکیم
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     115 متری رومنس حکیم

     آپارتمان

     115متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :6,956,521 تومان

     قیمت :800,000,000 تومان

     150 متری پروژه رومنس حکیم
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     150 متری پروژه رومنس حکیم

     آپارتمان

     150متر

     نوساز

     3خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :8,000,000 تومان

     قیمت :1,200,000,000 تومان

     135 متری پروژه رومنس حکیم
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     135 متری پروژه رومنس حکیم

     آپارتمان

     135متر

     نوساز

     1خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :7,407,407 تومان

     قیمت :1,000,000,000 تومان

     115 متری رومنس حکیم
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     115 متری رومنس حکیم

     آپارتمان

     115متر

     نوساز

     1خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :7,826,086 تومان

     قیمت :900,000,000 تومان

     خرید پروژه شهرک خرازی
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید
     ویژه

     خرید پروژه شهرک خرازی

     آپارتمان

     110متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :5,000,000,000 تومان

     پیش خرید پروژه نارنجستان
     logo
     املاک اطلس 22

     پیش خرید پروژه نارنجستان

     برج

     70متر

     1 ساله

     1خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :1,960,000,000 تومان

     خرید آپارتمان در پروژه رومنس حکیم
     logo
     املاک اطلس 22

     خرید آپارتمان در پروژه رومنس حکیم

     برج

     75متر

     1 ساله

     2خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :195,000,000 تومان

     قیمت :14,625,000,000 تومان

     پیش خرید آپارتمان در پروژه رومنس حکیم
     logo
     املاک اطلس 22

     پیش خرید آپارتمان در پروژه رومنس حکیم

     برج

     115متر

     1 ساله

     3خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :345,000,000 تومان

     قیمت :39,675,000,000 تومان

     پیش خرید پروژه ستین آرین سازه
     logo
     املاک اطلس 22

     پیش خرید پروژه ستین آرین سازه

     برج

     60متر

     1 ساله

     1خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :910,000,000 تومان

     پیش خرید پروژه ستین آرین سازه
     logo
     املاک اطلس 22

     پیش خرید پروژه ستین آرین سازه

     برج

     90متر

     1 ساله

     2خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :1,365,000,000 تومان

     خرید فاز2 خرازی
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     خرید فاز2 خرازی

     آپارتمان

     105متر

     1 ساله

     2خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :2,900,000,000 تومان

     واحد 50 متری پروژه هزاره سوم
     logo
     املاک اطلس 22

     واحد 50 متری پروژه هزاره سوم

     برج

     50متر

     1 ساله

     1خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :580,000,000 تومان

     پیش خرید آپارتمان در پروژه رومنس حکیم
     logo
     املاک اطلس 22

     پیش خرید آپارتمان در پروژه رومنس حکیم

     برج

     135متر

     1 ساله

     3خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :350,000,000 تومان

     قیمت :توافقی

     پیش خرید آپارتمان در پروژه رومنس حکیم
     logo
     املاک اطلس 22

     پیش خرید آپارتمان در پروژه رومنس حکیم

     برج

     150متر

     1 ساله

     3خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :1,365,000,000 تومان

     110 متری خرازی فاز 2
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     110 متری خرازی فاز 2

     آپارتمان

     110متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :2,935,000,000 تومان

     پیش خرید آپارتمان در پروژه میلان
     logo
     املاک اطلس 22

     پیش خرید آپارتمان در پروژه میلان

     برج

     173متر

     1 ساله

     3خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :4,000,000,000 تومان

     پیش خرید آپارتمان در پروژه میلان
     logo
     املاک اطلس 22
     ویژه

     پیش خرید آپارتمان در پروژه میلان

     برج

     177متر

     1 ساله

     3خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :4,200,000,000 تومان

     125 متری مروارید 2
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     125 متری مروارید 2

     آپارتمان

     125متر

     نوساز

     0خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :3,000,000,000 تومان

     145 متری مروارید 2
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     145 متری مروارید 2

     آپارتمان

     145متر

     نوساز

     3خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :3,440,000,000 تومان

     155 متری بقیه الله
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     155 متری بقیه الله

     آپارتمان

     155متر

     نوساز

     3خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :3,450,000,000 تومان

     پیش خرید در برج دانش
     logo
     املاک اطلس 22

     پیش خرید در برج دانش

     برج

     100متر

     1 ساله

     2خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :380,000,000 تومان

     آپارتمان 65متر 3دانگی در پروژه دانش
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     آپارتمان 65متر 3دانگی در پروژه دانش

     آپارتمان

     65متر

     نوساز

     1خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :610,000,000 تومان

     خرید پروژه ستین
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     خرید پروژه ستین

     آپارتمان

     60متر

     1 ساله

     1خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :توافقی

     قیمت :330,000,000 تومان

     پروژه رومنس حکیم
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     پروژه رومنس حکیم

     آپارتمان

     115متر

     1 ساله

     1خواب

     ندارد

     بلوار اردستانی

     متری :12,000,000 تومان

     قیمت :1,380,000,000 تومان