logo
پروژه های منطقه 22
  آگهی املاک
   اطلس بلاگ
    درباره ما

     جستجو بر اساس

     نوع قرارداد

     نوع ملک

     محله

     پیش خرید در منطقه 22

     120 متری پروژه برج باغ سپکو 4
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     120 متری پروژه برج باغ سپکو 4

     آپارتمان

     120متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     شهرک مروارید شهر

     متری :10,666,666 تومان

     قیمت :1,279,999,920 تومان

     90 متری پروژه برج باغ سپکو 4
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     90 متری پروژه برج باغ سپکو 4

     آپارتمان

     90متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     شهرک مروارید شهر

     متری :10,666,666 تومان

     قیمت :959,999,940 تومان

     60 متری پروژه برج باغ سپکو 4
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     60 متری پروژه برج باغ سپکو 4

     آپارتمان

     60متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     شهرک مروارید شهر

     متری :10,666,666 تومان

     قیمت :639,999,960 تومان

     121 متری پروژه نارنج 8
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     121 متری پروژه نارنج 8

     آپارتمان

     121متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     شهرک چیتگر (امام رضا)

     متری :22,082,644 تومان

     قیمت :2,671,999,924 تومان

     110 متری پروژه نارنج 8
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     110 متری پروژه نارنج 8

     آپارتمان

     110متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     شهرک چیتگر (امام رضا)

     متری :22,536,363 تومان

     قیمت :2,478,999,930 تومان

     93 متری پروژه نارنج 8
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     93 متری پروژه نارنج 8

     آپارتمان

     93متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     شهرک چیتگر (امام رضا)

     متری :23,626,373 تومان

     قیمت :2,197,252,689 تومان

     140 متری بانک ملی
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     140 متری بانک ملی

     آپارتمان

     140متر

     نوساز

     3خواب

     ندارد

     کوهک

     متری :6,928,571 تومان

     قیمت :969,999,940 تومان

     100 متری پروژه بانک ملی
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     100 متری پروژه بانک ملی

     آپارتمان

     100متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     کوهک

     متری :7,000,000 تومان

     قیمت :700,000,000 تومان

     110 متری پروژه بانک ملی
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     110 متری پروژه بانک ملی

     آپارتمان

     110متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     کوهک

     متری :7,272,727 تومان

     قیمت :800,000,000 تومان

     120 متری پروژه بانک ملی
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     120 متری پروژه بانک ملی

     آپارتمان

     120متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     کوهک

     متری :7,500,000 تومان

     قیمت :900,000,000 تومان

     130 متری پروژه بانک ملی
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     130 متری پروژه بانک ملی

     آپارتمان

     130متر

     نوساز

     3خواب

     ندارد

     کوهک

     متری :7,307,692 تومان

     قیمت :950,000,000 تومان

     120 متری پروژه زاگرس
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     120 متری پروژه زاگرس

     آپارتمان

     120متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     دریاچه چیتگر

     متری :8,333,333 تومان

     قیمت :999,999,960 تومان

     60 متری اطلس 3
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     60 متری اطلس 3

     آپارتمان

     60متر

     نوساز

     1خواب

     ندارد

     شهرک چیتگر (امام رضا)

     متری :22,666,666 تومان

     قیمت :1,359,999,960 تومان

     110 متری افق فرتاک
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     110 متری افق فرتاک

     آپارتمان

     110متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     دهکده المپیک

     متری :توافقی

     قیمت :1,600,000,000 تومان

     165 متری افق فرتاک
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     165 متری افق فرتاک

     آپارتمان

     165متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     دهکده المپیک

     متری :توافقی

     قیمت :2,390,000,000 تومان

     220 متری پروژه افق فرتاک
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     220 متری پروژه افق فرتاک

     آپارتمان

     220متر

     نوساز

     3خواب

     ندارد

     دهکده المپیک

     متری :توافقی

     قیمت :3,200,000,000 تومان

     149 متری نارنجستان 3
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     149 متری نارنجستان 3

     آپارتمان

     149متر

     نوساز

     3خواب

     ندارد

     شهرک چیتگر (امام رضا)

     متری :90,000,000 تومان

     قیمت :13,410,000,000 تومان

     76 متری نیرو هوایی ارتش
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     76 متری نیرو هوایی ارتش

     آپارتمان

     76متر

     نوساز

     1خواب

     ندارد

     بلوار پژوهش

     متری :توافقی

     قیمت :1,000,000,000 تومان

     150 متری نیروی هوایی ارتش
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     150 متری نیروی هوایی ارتش

     آپارتمان

     150متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     بلوار پژوهش

     متری :توافقی

     قیمت :1,500,000,000 تومان

     90 متری المپیا سنتر
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     90 متری المپیا سنتر

     آپارتمان

     90متر

     نوساز

     1خواب

     ندارد

     دریاچه چیتگر

     متری :توافقی

     قیمت :900,000,000 تومان

     100 متری المپیا سنتر
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     100 متری المپیا سنتر

     آپارتمان

     100متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     دریاچه چیتگر

     متری :توافقی

     قیمت :1,000,000,000 تومان

     120 متری المپیا سنتر منطقه 22
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     120 متری المپیا سنتر منطقه 22

     آپارتمان

     120متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     دریاچه چیتگر

     متری :توافقی

     قیمت :1,200,000,000 تومان

     پروژه مروارید خیام 105 متری
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     پروژه مروارید خیام 105 متری

     آپارتمان

     105متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     شهرک چیتگر (امام رضا)

     متری :توافقی

     قیمت :1,150,000,000 تومان

     103 متری مروارید خیام
     logo
     املاک اطلس 22
     آپارتمانپیش خرید

     103 متری مروارید خیام

     آپارتمان

     103متر

     نوساز

     2خواب

     ندارد

     شهرک چیتگر (امام رضا)

     متری :توافقی

     قیمت :1,100,000,000 تومان