معرفی تعاونی بتاجا

معرفی تعاونی بتاجا

بنیاد تعاونی ارتش جمهوری اسلامی 

موسسه‌ای غیر انتفاعی می باشد که در بنیاد تعاونی ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف‌های متفاوت تشکیل گردیده است، که این هدف‌ها از قبیل تامین کردن نیازمندی پرسنل و کارکنان که به صورت ثابت مشغول به کار هستند، در بعد مسکن و گرفتن وام‌های مسکن  می باشد. 
پشتیبانی کردن از تعاونی‌هایی که در حوزه مسکن ارتش و فعالیت دارند، از طریق تامین کردن زمین و تغییر کاربری دادن آن و حمایت‌های قانونی و حقوقی در زمینه مسکن و تولید کردن مصالح و خدماتی در حوزه ساختمان سازی نیز از اهدافی است که بتاجا به عهده دارد. از دیگر تعاونی های معتبر در منطقه 22 می توان به تعاونی سپاه پاسداران اشاره کرد.

بتاجا چگونه منبع درآمدی خود را تامین می کند؟

درآمدهایی که از فعالیت‌هایی مانند فعالیت‌های عمرانی، فعالیت‌های تجاری و فعالیت‌های تولیدی در بتاجا انجام می شود و یا کمک‌هایی که از ارتش تامین و دریافت می شود. کمک‌هایی که از نهادهای که در انقلاب اسلامی است و یا مراجع دولتی تامین می شود. وام‌های دریافت شده از بانک‌ها. کمک‌هایی از قبیل کمک بخش خصوصی و درآمدهایی که از طرح‌ها با شراکت افراد و اشخاص حقوقی یا حقیقی حاصل می‌گردد.

آدرس و موقعیت تعاونی بتاجا

این تعاونی واقع در استان تهران و در منطقه لویزان در بزرگراه شهید بابایی به سمت بلوار ستاد نیروی زمینی، پاساژ الماس ایران واقع در طبقه پنجم و به تاریخ ثبت ۱۱ بهمن ماه سال ۷۷ و به شماره ثبت ۷۸۶۸ تاسیس گردیده است.

پروژه‌های بتاجا 

پروژه های بتاجا در دو پهنه‌ A و B انجام گردیده است، که پروژه های پهنه A واقع در قسمت شمالی بزرگراه حکیم می باشد، قرار گرفته اند. ساختمان ها از ساختمان فلزی ساخته شده است.

معرفی تعاونی ارتش منطقه 22 | معرفی کامل بتاجا

1-  پروژه های پهنه A:

 • مجتمع ورزشی پامچال 
 • برج پامچال یک 
 • برج پامچال ۲
 • برج پامچال سه 
 • برج پامچال چهار 
 • برج پامچال ۵ 
 • برج پامچال ۶ 
 • برج ارکیده 1
 • برج ارکیده 2
 • برج ارکیده سه
 • برج ارکیده چهار
 • برج ارکیده پنج
 • برج ارکیده ۶ 
 • برج ارکیده هفت 
 • برج ارکیده ۸ 
 • برج ارکیده نه
 • برج ارکیده 10
 • برج ارکیده ۱۱

2- پهنه B

پروژه هایی که در پهنه B قرار گرفته اند، واقع در قسمت جنوبی اتوبان خرازی قرار گرفته اند. که شامل پروژه‌هایی با برج‌های متفاوت می باشد برج ها در پهنه B:

 • برج B3 
 • برج G1
 • یرج G2
 • یرج G3
 • یرج G4

ویژگی های برج ها در پهنه  A

برج پامچال 1

 • 19 طبقه 
  ۱۹۰ واحد با کاربری مسکونی  
  متراژ ها بین ۶۹ الی ۱۶۱ متر مربع 

پامچال 2

 • ۱۶ طبقه  
  ۱۲۸ واحد با کاربری مسکونی 
  متراژ ها بین ۹۲ الی ۲۱۸ متر مربع

پامچال ۳

 • ۱۹ طبقه  
  ۱۷۱ واحد با کاربری مسکونی 
  متراژ ها بین ۸۰ تا ۱۶۸ متر مربع است.

برج پامچال ۴

 • ۱۶ طبقه  
  ۶۴ واحد با کاربری مسکونی 
  متراژ ها بین ۱۱۳ الی ۱۵۱ متر مربع 

برج پامچال ۵

 • ۱۹ طبقه  
  ۱۹۰ واحد مسکونی  
  متراژ ها بین ۷۵ الی ۱۱۵ متر مربع 

برج پامچال ۶

 • ۱۹ طبقه ۱۹۰  
  متراژ ها بین ۷۵ الی ۱۱۵ متر مربع

برج ارکیده ۱

 • ۱۹ طبقه  
  ۱۹۰ واحد مسکونی متراژ ها ۶۹ الی ۱۱۷ متر مربع 

برج ارکیده ۲

 • ۱۸ طبقه  
  ۲۱۶ واحد مسکونی  
  متراژ ها از ۶۹ الی ۱۱۰ متر مربع 

برج ارکیده ۳

 • ۱۵ طبقه  
  ۷۵ واحد  
  متراژ ها بین ۹۳ الی ۱۲۳ متر مربع 

برج ارکیده ۴

 • ۱۵ طبقه  
  ۷۵ واحد  
  متراژ ها بین ۹۳ الی ۱۲۳ متر مربع

برج ارکیده ۵

 • ۱۸ طبقه  
  ۲۱۶ واحد  
  متراژ ها بین ۶۹ الی ۱۱۰ متر مربع 

برج ارکیده ۶

 • ۱۵ طبقه  
  ۱۵۰ واحد  
  متراژ ها بین ۶۳ الی ۱۱۱ متر مربع 

برج ارکیده ۷

 • ۱۵ طبقه  
  ۱۵۰ واحد  
  متراژ ها بین ۶۴ تا ۱۱۳ متر مربع 

برج ارکیده ۸

 • ۱۹ طبقه  
  ۱۹۰ واحد  
  متراژ ها بین ۷۶ الی ۱۱۵ متر مربع

برج ارکیده ۹

 • ۱۹ طبقه  
  ۱۹۰ واحد  
  متراژ ها بین ۷۶ الی ۱۱۵ متر مربع

برج ارکیده ۱۰

 • ۲۷ طبقه  
  ۲۲۸ واحد  
  متراژ ها بین ۷۸ الی ۲۵۳ متر مربع 

برج ارکیده ۱۱

 • ۲۷ طبقه  
  ۲۲۸ واحد  
  متراژ ها بین ۷۸ الی ۲۵۳ متر مربع


ویژگی های برج‌ها در پهنه  B

برج B3 

 • بال شرقی برج دارای ۲۷ طبقه  
  بال غربی برج دارای ۲۹ طبقه  
  دارای ۴۸۰ واحد با کاربری مسکونی

برج  G1

 • بال شرقی برج دارای ۲۷ طبقه  
  بال غربی دارای ۲۹ طبقه  
  ۴۳۴ واحد با کاربری مسکونی

برج  G2

 • بال شرقی دارای ۲۷ طبقه  
  بال غربی دارای ۲۹ طبقه  
  ۴۹۴ واحد مسکونی

برج  G3

 • بال شرقی دارای ۲۷ طبقه  
  بال غربی دارای ۲۹ طبقه  
  ۴۶۴ واحد مسکونی

برج  G4

 • بال شرقی دارای ۲۷ طبقه  
  بال غربی دارای ۲۹ طبقه  
  ۴۹۴ واحد مسکونی
 • به اشتراک بگذارید

نظرات (0 دیدگاه)

نظرتان را بنویسید

ارسال نظر در حال پردازش...

{{ error }}

{{ result }}