سرمایه گذاری ملک

در کشورهای در حال توسعه، مردم نیز به دنبال توسعه و افزایش سرمایه گذاری هستند. یکی از راه های سرمایه گذاری برای ایرانیان از قدیم خرید ملک و یا زمین بوده است. که با توجه به افزایش نرخ تورم علاوه بر این که منطقی است به شدت نیز توصیه میشود.

سرمایه گذاری در منطقه 22

منطقه 22 تهران در سال های گذشته به علت بهره برداری و پروژه های مسکونی و رفاهی، تجاری و تفریحی، اداری و ... به قطب سرمایه گذاری و خرید ملک تبدیل شده است. راحتی سرمایه گذاری، موارد مختلف درشت و بزرگ و. یا خرد و کوچک سرمایه گذاری سبب این شده است که هر سرمایه گذاری به فکر داشتن امتیاز یکی از پروژهای منطقه 22 بیافتد.

پیش فروش، پیش خرید| سرمایه گذاری و خرید ملک در منطقه 22

اگر شما هم یکی از افرادی هستید که به دنبال سرمایه گذاری در منطقه 22 هستید باید بسیار مراقب کلاهبردارن باشید. 
متخصصین و مشاوران اطلس 22 با داشتن مجوزها و شناسایی تمامی تعاونی ها و آگاهی کامل بر تمامی پروژه های سرمایه گذاری منطقه 22 میتوانند شما را به اهدافتان برسانند. 
تماس با مدیریت اطلس 22 :

۰۹۱۲۹۵۸۷۳۵۷ 

۰۹۱۲۵۱۲۶۲۸۲